Op De IJsselster

kun je schitteren!

De wetenschap dat ieder kind zijn eigen talenten en capaciteiten heeft, is richtinggevend voor ons pedagogisch en didactisch handelen.

Dit is nieuw
op onze site

Kom kennismaken

Neem contact op met de directeur voor een rondleiding. U kunt dan met eigen ogen zien hoe er op onze school geleerd en gespeeld wordt.
Maak een afspraak

Contactgegevens

KBS De IJsselster

Groenendael 227

8271 EM IJsselmuiden

Tel: 038-3319033

Welkom op

KBS De IJsselster

Suzanne Roemeling
Suzanne RoemelingDirecteur

Op de IJsselster zijn de talenten en capaciteiten van ieder kind afzonderlijk leidend voor de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. Hierbij hebben we oog voor het kind, een open houding, wederzijds respect en streven we naar een goede relatie met de leerlingen. We willen er bovendien voor zorgen dat kinderen successen ervaren. Daarom bevorderen we zelfstandigheid en betrokkenheid bij onze leerlingen.

Wij werken met:

  • Een kiesbord - leerlingen kunnen hun eigen activiteit kiezen
  • Dag- en weektaken - kinderen plannen hun eigen werk op deze taken
  • Doorlopende leerlijnen - er is een opbouw in lesstof en vaardigheden van groep 1 naar groep 8.
Wij werken volgens:
  • Coöperatieve werkvormen om van en met elkaar te leren - dit zijn werkvormen die de leerkracht inzet tijdens de lessen.
  • Een vaste structuur in units - De IJsselster is een school met vier combinatiegroepen.
  • Doorlopende leerlijnen - er is een opbouw in lesstof en vaardigheden van groep 1 naar groep 8.
We hebben groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De groepen 1 t/m 4 (Unit 1) en de groepen 5 t/m 8 (unit 2) werken geregeld samen om het van en met elkaar leren te bevorderen.

We nodigen u en uw kind van harte uit om nader kennis te maken met De IJsselster.

Suzanne Roemeling, directeur

Stichting Catent

    Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van de Stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor “ontwikkelen met passie”. Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de stichting, vindt u op www.catent.nl.

Aanmelden nieuwsbrief