Basisschool de IJsselster is een Kanjerschool!

Basisschool de IJsselster is een Kanjerschool!
donderdag 4 juli 2019 09:30

Basisschool de IJsselster is een kanjerschool geworden en daar zijn ze trots op! Alle leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks met veel plezier kanjerlessen in alle groepen.

Kanjertraining
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Het doel van de Kanjertraining is om elk kind positief over zichzelf en de ander te laten denken. Het kind kan zich dan beter concentreren op school en daardoor ook betere leerresultaten behalen.

Ook wordt er op de IJsselster structureel individuele kindgesprekken gevoerd. Daarin bespreekt leerkracht doelen, resultaten en ervaringen persoonlijk met het kind.

Op de IJsselster kan je samen met andere kinderen schitteren‘.

https://brugnieuws.nl/algemeen/basisschool-de-ijsselster-is-een-kanjerschool