De IJsselster en kinderopvang Prokino onder één dak

De IJsselster en kinderopvang Prokino onder één dak

Basisschool De IJsselster en stichting Prokino werken nauw samen. In het schoolgebouw van De IJsselster heeft Prokino De Diamant een buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. En dat biedt een mooie samenwerking: het kindcentrum.

De IJsselster en Prokino hebben allebei hetzelfde doel: de ontwikkeling van kinderen stimuleren en ouders helpen om werk en zorg te combineren. Binnen het kindcentrum werken alle leraren en pedagogische medewerkers op dezelfde manier. Vanuit dezelfde pedagogische methode en de programma’s op elkaar afgestemd. Een groot voordeel hiervan is dat er meer onderwijstijd is, doordat de stap voor peuters naar de kleuterklas minder spannend is. Ook worden door de nauwe samenwerking sneller achterstanden gesignaleerd die op tijd aangepakt kunnen worden.

Voordelen
Suzanne Roemeling, directrice van basisschool De IJsselster, vertelt: “Alles onder één dak, waarbij de pedagogische visies van de school en kinderopvang nauw op elkaar aansluiten en dat op de locatie van ons schoolgebouw in IJsselmuiden. Zo bieden we een prettige situatie voor ouder en kind. Kinderen ervaren van jongs af aan een veilige en vertrouwde omgeving. De stap naar de kleuterklas is minder spannend en het is natuurlijk heel handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. Dat biedt rust en gemak voor kind en ouder. Ons team bestaat uit coöperatieve, enthousiaste en ondernemende medewerkers die continue in gesprek zijn met elkaar en kennis delen, dat maakt dat de samenwerking heel goed verloopt en we goed op elkaar ingespeeld zijn.”

Contact- en adresgegevens
Nieuwsgierig geworden? Of heeft u vragen? Bel ons via (038) 331 90 33 of stuur een mail naar directie.ijsselster@catent.nl.
KBS De IJsselster
Groenendael 227
IJsselmuiden
www.kbsdeijsselster.nl