Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De IJsselster? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact
De IJsselster
Groenendael 227
8271 EM IJsselmuiden
T. 038-3319033

Of vul het formulier op de contactpagina in.

Aanmelden en inschrijven leerlingen

In het schooljaar 2021-2022 zijn er afspraken gemaakt over een nieuw op te zetten BSO vanuit Kinderopvang Catent. Deze BSO wordt ingericht op basis van de waarden en visie van de school. De intentie is er om deze te laten starten met de start van het schooljaar 2022-2023. Zodra hier meer over bekend is, leest u dit hier op de website.

Mocht u interesse hebben in het afnemen van BSO of hier vragen over hebben, dan kunt u alvast contact opnemen met de directeur (directie.ijsselster@catent.nl)


In het pand van De IJsselster is ook peuterspeelzaal De Diamant van Prokino gevestigd, die vijf ochtenden per week is geopend. De peuterspeelzaal en de kleutergroep werken samen aan meerdere projecten verdeeld over het schooljaar. Om een goede doorgaande pedagogische leerlijn te realiseren, vindt er een warme overdracht plaats van peuters die op school komen. Op de peuteropvang leert uw kind spelenderwijs de wereld te ontdekken. Het is een veilige plek waar uw kind plezier heeft en talenten ontwikkelt.

De vijf pluspunten van peuterspeelzaal De Diamant

 1. Uw kind leert hier samen te spelen, naar elkaar te luisteren en met elkaar te delen;
 2. Uw kind krijgt hier de stimulans om talenten te ontwikkelen en te groeien;
 3. De activiteiten sluiten aan bij basisschool De IJsselster, zodat de overgang straks vloeiend verloopt;
 4. De pedagogische medewerkers van De Diamant combineren hun deskundigheid met warme aandacht en liefde voor kinderen;
 5. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-methode bij De Diamant stimuleert uw kind om zich sociaal emotioneel en motorisch te ontwikkelen. Ook de ontwikkeling van taal en rekenen hoort daarbij.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind extra aandacht nodig omdat er een vermoeden is van een dreigende ontwikkelings- of taalachterstand? Informeert u bij het consultatiebureau dan eens naar een VVE-indicatie. Daarmee vergoedt de gemeente extra dagdelen peuteropvang voor uw kind. Al onze peuteropvang is VVE-gecertificeerd, zodat uw kind alle kansen krijgt om zich op een speelse manier te ontwikkelen.

Praktische informatie

 • Uw kind is welkom bij peuterspeelzaal De Diamant zodra het 2,5 jaar is geworden;
 • De grootte van de peutergroep varieert tot maximaal 16 kinderen;
 • De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 uur;
 • Het ruilen van een dagdeel peuteropvang is in overleg mogelijk.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u vragen over de peuteropvang De Diamant van Prokino of wilt u uw kind aanmelden? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 038 333 8792 of stuur een e-mail naar regio-middenoost@prokino.nl.


In het schoolgebouw van De IJsselster vindt u ook kinderdagverblijf De Diamant van Prokino. Hier kan uw kind in een veilige omgeving nieuwe dingen leren en talenten ontwikkelen. Plezier hebben staat daarbij voorop.

De 5 pluspunten van kinderdagverblijf De Diamant

 1. Door de gezellige, huiselijke inrichting voelt uw kind zich hier thuis;
 2. Het vaste dagritme zorgt voor duidelijkheid en geeft uw kind een vertrouwd gevoel;
 3. In de frisse slaapkamers komt uw kind tot rust en op de afgeschermde buitenspeelplaats krijgt het alle ruimte om te ravotten of juist rustig te spelen;
 4. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-methode bij De Diamant stimuleert uw kind om zich sociaal emotioneel en motorisch te ontwikkelen. Ook de ontwikkeling van taal en rekenen hoort daarbij;
 5. Door de flexibele contractmogelijkheden kunt u de opvang van uw kind aanpassen aan uw gezinssituatie en wensen.

Partners in opvoeden
Opvoeden is leuk, maar kan ook pittig zijn. Wilt u als ouder(s) overleggen of zoekt u praktisch advies? Ga dan in gesprek met de pedagogisch medewerkers die uw kind kennen. Als partners in opvoeden, denken wij graag met u mee.

Praktische informatie

 • Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;
 • Er wordt gewerkt met een verticale groepsindeling, wat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen en van elkaar kunnen leren;
 • De grootte van de groep varieert tot maximaal 12 kinderen;
 • De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u vragen over kinderdagverblijf De Diamant van Prokino of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 038 333 8792 of stuur een e-mail naar regio-middenoost@prokino.nl.


De IJsselster maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.