De IJsselster is een goede basisschool in IJsselmuiden. We zijn een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

De IJsselster

De IJssel staat voor de rivier die door de gemeente Kampen stroomt. De ster staat voor het stralen van de kinderen en leerkrachten. Stralen kan in de vakken rekenen, taal en spelling maar ook in de creatieve vakken als drama en muziek. Op de IJsselster vinden we dat belangrijk.

Ons motto luidt dan ook:

Op De IJsselster kan je samen met andere kinderen schitteren.

In ons schoolgebouw hebben we de beschikking over vier lokalen rondom een leerplein en een podium die nauw met elkaar zijn verbonden. Daarnaast zijn er tussen de lokalen stiltewerkplekken ingericht. Leerlingen kunnen hier zelfstandig of in groepjes aan het werk. Er is bewust gekozen voor een podium om op deze manier ook gericht aandacht te geven aan de creatieve vakken.

De IJsselster is een kleinschalige basisschool waar goed onderwijs wordt gegeven. Met name tijdens de middagen wordt er regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. Dit wil zeggen dat de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 met elkaar samenwerken. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaar hierdoor en dat zorgt voor een gemoedelijke en veilige sfeer.

We zijn een reguliere basisschool. We gebruiken elementen uit het ‘Onderwijs Anders’-concept. Hierbij is speciaal aandacht voor een instructie op drie niveaus in alle groepen. We werken met de principes van adaptief onderwijs, dat wil zeggen dat we hechten aan een goede relatie met de leerling, zelfstandigheid belangrijk vinden en ons richten op wat het kind kan om daarop aan te sluiten. Deze manier van werken is terug te zien in het groepsplan en in de weektaak.  

 

Kindcentrum

In het schoolgebouw worden twee lokalen verhuurd aan stichting Prokino. Deze stichting is vertegenwoordigd met een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een kinderopvang. Daarnaast wordt een lokaal verhuurd aan stichting Philadelphia, die zich inzet voor peuters met een ontwikkelachterstand. Er is een nauw contact tussen de verschillende partijen en waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht.