De IJsselster is de enige katholieke basisschool in IJsselmuiden. In 2016 is de school verhuisd van de Slenkstraat naar de wijk Groenendael. Bij de verhuizing heeft de school een naamswijziging ondergaan van De Trekschuit naar KBS De IJsselster. De IJssel staat voor de rivier De IJssel die door de gemeente Kampen stroomt. De ster staat voor het stralen van de kinderen en leerkrachten. Stralen kan in de vakken rekenen, taal en spelling maar ook in de creatieve vakken als drama en muziek. Op de IJsselster vinden we dat belangrijk.

Ons motto is dan ook; Op De IJsselster kan je samen met andere kinderen schitteren.

In het huidige schoolgebouw heeft de school beschikking over 4 lokalen rondom een leerplein en een podium die nauw met elkaar verbonden zijn. Daarnaast zijn er tussen de lokalen stilte werkplekken ingericht. Leerlingen kunnen hier zelfstandig aan het werk of in groepjes. Bij de verbouwing is bewust gekozen voor een podium om op deze manier ook gericht aandacht te geven aan de creatieve vakken.

De IJsselster is een kleine school waar, met name op de middagen veel groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaar wat zorgt voor een gemoedelijke en veilige sfeer.

 

Kindcentrum

In het huidige gebouw worden 2 lokalen verhuurt aan stichting Prokino. Deze stichting is vertegenwoordigd met een buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een kinderopvang. Daarnaast wordt ook een lokaal wordt verhuurd aan stichting Philadelphia voor peuters met een ontwikkelachterstand. Er is een nauw contact tussen de verschillende partijen en waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht. De IJsselster is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.