Medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen in het Onderwijs (WMS) en krijgt binnen de stichting op twee niveaus vorm:
  1. iedere afzonderlijke school heeft een medezeggenschapsraad (MR).
  2. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit afgevaardigden van ouders en personeel.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers namens de ouders en 2 vertegenwoordigers namens het team.
De contact gegevens zijn te vinden in de schoolgids.