Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tussen de middag overblijven op school. Opgave om over te blijven verloopt via de intekenlijst. De kosten zijn € 2,00 per keer. We werken met vaste, gecertificeerde overblijf ouders. De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die twee dagdelen naar school gaan. De opvang is van 11:45 uur tot 12:50 uur.

Uit de visie van de school blijkt dat een veilige en open sfeer voor de leerlingen belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke regels en afspraken zijn en dat iedereen zich daaraan houdt. Door middel van de Kanjertraining leren we de leerlingen hoe we met elkaar om kunnen gaan. Deze afspraken gelden ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang.

Daarnaast hanteren we de volgende afspraken voor de TSO:

  • Opgave doet u de week voordat u uw kind laat overblijven via een lijst. Deze hangt op het grote informatiebord bij de ingang. Vooraf aanmelden is nodig zodat het benodigde aantal overblijfmoeders ingepland kan worden dat dan nodig is. (Dit aantal is gekoppeld aan het aantal kinderen).
  • Op de lijst vermeld u de naam en groep van uw kind bij de dag waarop uw kind gaat deelnemen aan het overblijven.
  • Staat uw kind wel op de lijst en is er geen dringende reden tot afzeggen dan kan (als dit herhaaldelijk gebeurd) de overblijf in rekening gebracht.
  • Als uw kind regelmatig gebruik maakt van de overblijf, dient u een strippenkaart te kopen. Een strippenkaart (deze blijft op school) is voor 10 keer overblijven en kost 20 euro. Het geld voor de strippenkaart kunt u in een envelop (voorzien van naam en groep) deponeren in de groene overblijf bus (deze staat op de jassenkast van groep 1/2).
  • Afzeggingen en aanmeldingen bij ‘noodsituaties’ geeft u door aan de groepsleerkracht die vervolgens de overblijfmoeders zal informeren. Er mag ook een briefje in de overblijf bus.
  • U mag de bekers en eventueel broodtrommel in de groene bak naast de overblijf bus zetten. Deze wordt dan op het moment dat de school begint door een leerkracht in de koelkast gezet.
  • Eventuele bijzonderheden (bv. allergieën of telefoonnummers) graag doorgeven aan de overblijfmoeders.
  • U wordt geacht gezond eten en drinken mee te geven uw kind.
  • Beker en trommel worden voorzien van naam.