Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tussen de middag overblijven op school. Opgave om over te blijven verloopt via de intekenlijst. De kosten zijn € 2,00 per keer. We werken met vaste, gecertificeerde overblijf ouders.

Het overblijven op basisschool De IJsselster

 • De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die twee dagdelen naar school gaan.
 • De opvang is van 11:45 uur tot 12:50 uur.
 • Wanneer u uw kind wilt laten deelnemen aan het overblijven, dan wordt er het volgende van u verwacht:
  • Opgave doet u de week voordat u uw kind laat overblijven via een intekenlijst. Deze hangt op het informatiebord tegenover groep 3. Dit is voor de organisatie nodig in verband met de planning van het aantal overblijfmoeders.
  • Op de lijst vermeldt u de naam en groep van uw kind bij de dag waarop uw kind gaat deelnemen aan het overblijven.
  • Een strippenkaart voor 10 keer overblijven kost 20 euro. De strippenkaart blijft in het bezit van de overblijfouders
  • Het geld voor de strippenkaart kunt u in een envelop (voorzien van naam en groep) deponeren in de groene overblijfbus (deze staat bij het grote info bord).
  • Afzeggingen en aanmeldingen bij ‘noodsituaties’ geeft u door aan de groepsleerkracht die vervolgens de overblijfmoeders zal informeren. Er mag ook een briefje in de overblijfbus.
  • De koelkast in het keukentje van ‘Het Ruim’ kunt u gebruiken om drinken voor het overblijven te koelen.
 • Eventuele bijzonderheden (bv. medicatie of tel.nummers) graag doorgeven aan de overblijfmoeders.
 • U wordt geacht voor gezond eten en drinken te zorgen voor uw kind. Wij kunnen voor thee zorgen en soep maken (indien u zelf een thee- of soepzakje meegeeft).
 • Er is gelegenheid om na het overblijven tanden te poetsen (zelf voor benodigdheden zorgen).
 • Overblijfkinderen mogen het schoolplein niet verlaten. Ook niet voor vergeten spullen of voor een boodschap.
 • Tijdens het overblijven gelden de schoolregels van De IJsselster.
 • Indien kinderen zich na herhaalde waarschuwingen niet houden aan de regels kan toegang tot het overblijven (tijdelijk) geweigerd worden na overleg met de leerkracht en directie.
 • Als ouder(s)/verzorger(s) bent u altijd welkom om een kijkje te komen nemen.