Iedere school werkt op lokaal niveau verder samen met ouders. Daartoe is o.a. aan iedere school een schooladviescommissie (SAC) verbonden. De SAC geeft de directeur van de school gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige aangelegenheden van de school. De contactgegevens van de schooladviescommissie zijn te vinden in de schoolgids.