School in beeld

Blik achter de schermen

School in beeld

Lees over de ins en outs van basisschool De IJsselster, van werkvormen tot leerlijnen en van tools tot units.

Op de IJsselster zijn de talenten en capaciteiten van ieder kind afzonderlijk leidend voor de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. Hierbij hebben we oog voor het kind, een open houding, wederzijds respect en streven we naar een goede relatie met de leerlingen. We willen er bovendien voor zorgen dat kinderen successen ervaren. Daarom bevorderen we zelfstandigheid en betrokkenheid bij onze leerlingen.

We werken met:

  • een kiesbord – leerlingen kunnen hun eigen activiteit kiezen;
  • dag- en weektaken – kinderen plannen hun eigen werk op deze taken;
  • doorlopende leerlijnen – er is een opbouw in lesstof en vaardigheden van groep 1 naar groep 8.

We werken volgens:

  • coöperatieve werkvormen om van en met elkaar te leren – dit zijn werkvormen die de leerkracht inzet tijdens de lessen;
  • een vaste structuur in units – De IJsselster is een school met vier combinatiegroepen. We hebben groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De groepen 1 t/m 4 (Unit 1) en de groepen 5 t/m 8 (unit 2) werken geregeld samen om het van en met elkaar leren te bevorderen.

We nodigen u en uw kind van harte uit om nader kennis te maken met basisschool De IJsselster.