Werken in combinatiegroepen

Werken in combinatiegroepen

De leerlingen op de IJsselster zitten in combinatieklassen, ze leren hierdoor al jong om goed samen te werken en elkaar te helpen. Ook leren ze om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen. ‘Het leeftijdsverschil in de combinatiegroepen heeft vaak een positieve invloed op de sociale en didactische ontwikkeling van kinderen’ vertelt directeur Suzanne Roemeling. ‘Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Er heerst hier op de IJsselster een hele fijne werksfeer. Ouders die hier binnenkomen merken dit ook altijd op.’

De kracht van combinatieklassen

Combinatiegroepen zijn ook een voordeel voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. ‘Als iemand moeite heeft met rekenen kan de leerling gemakkelijk aansluiten bij de uitleg van de andere groep. Doordat het een combinatiegroep 5/6 is, kan dat gemakkelijk. Zo kan dit ook andersom, als een leerling meer uitdaging nodig heeft op het gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen, dan kan die meedoen met de uitleg van een groep hoger’, vertelt juf Denise van groep 5/6.

Zelfstandig werken

Kinderen die in een combinatiegroep zitten, moeten leren omgaan met situaties waarin de meester of juf even geen aandacht voor hen heeft. ‘Uitgestelde aandacht’ heet dat in onderwijsjargon. Soms krijgt het ene deel van de groep uitleg en moet de andere helft zelfstandig werken, dan weer zijn de rollen omgedraaid. Natuurlijk worden de twee helften van een combinatiegroep niet voortdurend opgesplitst. Er zijn ook veel klassikale lessen, waarbij alle kinderen hetzelfde doen. Lesmethodes houden rekening met combinatiegroepen en geven in de lerarenboeken precies aan hoe de stof kan worden behandeld in de combinatiegroep.

Leerplein

Op de IJsselster wordt het leerplein ook ingezet. Dit is een mooie open ruimte in het midden van de school. De kinderen kunnen hier zelfstandig werken, extra uitleg krijgen van de juf of onderwijsassistent Brenda. Ook worden er op het leerplein pluslessen gegeven voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De creatieve carrousel vindt ook plaats op het leerplein. De kinderen van groepen 1 t/m 8 werken één keer per week aan hun creatieve ontwikkeling in de vorm van beeldende vorming, muziek en drama.

Contact opnemen?

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig? Neem dan gerust contact met ons op, we zijn bereikbaar via (038) 33 190 33, directie.ijsselster@catent.nl. Basisschool De IJsselster, Groenendael 227 in IJsselmuiden.

Dit bericht staat ook online op de website van Weekblad De Brug.