Werken met een portfolio: “Kijk eens wat ik kan!”

Werken met een portfolio: “Kijk eens wat ik kan!”

De IJsselster wil kinderen het best mogelijke onderwijs geven. Dit doet zij op haar eigen unieke wijze. Typisch voor basisschool De IJsselster is werken met portfolio’s.

“In ons onderwijsaanbod gaan we uit van drie basisbehoeften: de eerste is gebaseerd op relatie. We streven naar een goede relatie met onze leerlingen: ‘ik kan het samen’. De tweede basisbehoefte is gericht op de competenties van de leerling: ‘ik kan het’ en de derde basisbehoefte heeft de focus op autonomie ‘ik kan het zelf’. Het portfolio is een afspiegeling van deze basisbehoeften“, vertelt directrice Suzanne Roemeling. “We scoren al jaren goed. Het heeft te maken met de kwaliteit van het onderwijs, maar ook met de manier waarop we de kinderen benaderen. Geen kind is gelijk. En dat willen we ook niet.“

De school vindt het belangrijk om kinderen successen te laten ervaren. Daarom legt zij de focus op de zelfstandigheid en betrokkenheid van haar leerlingen. Het portfolio is hier een passend voorbeeld van. Het portfolio maakt ook de ontwikkeling van leerlingen heel goed zichtbaar.

Het mooie aan de portfolio’s is dat kinderen niet worden vergeleken met elkaar. Op De IJsselster krijgt ieder kind de mogelijkheid een eigen leerproces door te maken, waarin het kind in het portfolio uitsluitend vergeleken wordt met zichzelf. Dat geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan de motivatie om te leren.

De leerling kiest zelf welke werkjes toegevoegd worden aan het portfolio op basis van behaalde doelen en op welke werkjes de leerling zelf trots is. De leerling voelt én is hierdoor eigenaar van zijn eigen leerproces. De leerkracht volgt natuurlijk samen met de leerling het hele leerproces.

Dit nieuwsbericht staat ook als advertorial online op BrugNieuws.nl.